Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:43
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol vialeweloff leweloff
15:43
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viablablablabla blablablabla
15:42
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaseverine severine
15:39
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
15:38

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

Reposted frompingwineq pingwineq viamadadream madadream
15:36
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty
15:31
To, co jest prawdziwe nie potrzebuje rozgłosu.
Reposted fromolass olass viadezorientacja dezorientacja
15:29
7670 3477
15:29
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
15:21
7273 54b4 500
20:45
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
20:39
Gdy jesteś ofiarą gwałtu, jest to pozytywny zwiastun, zapowiadający dla Ciebie szczęście i ogólne powodzenie.

Czyżby??
20:38
Przez takich jak Ty, ona czuje się jak szmata. 
23:36

Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.

— Wiesław Myśliwski
23:36

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalną anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.

— Jarosław Borszewicz
Reposted bywrzesinsky wrzesinsky
22:05
Play fullscreen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:03
Boli nas, że kogoś straciliśmy. Choć przecież nigdy nie mieliśmy go tak naprawdę. Ktoś, kogo kochamy, nie jest nasz.
— Maria Rotkiel
21:02
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viacaataleya caataleya
21:02
Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viacaataleya caataleya
21:01
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viacaataleya caataleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl